Uczelnie Warszawa - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Warszawa 02-231
Jutrzenki 135

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe osoby zainteresowane zdobyciem solidnego wykształcenia popartego dyplomem warszawskiej uczelni wyższej. Nowoczesna baza dydaktyczna, unikatowe w skali kraju specjalizacje oraz duży nacisk na praktyczne kształcenie sprawia, że absolwenci UTH dobrze odnajdują się na rynku pracy.