Pracownik biurowy szkolenie + staż zawodowy

Bezpłatne szkolenie i staż zawodowy Pracownik biurowy. Projekt finansowany z środków z Unii Europejskiej. 
Przeznaczony dla osób które:
- są w wieku 30-64 lata
- niepracujących
Za udział otrzymasz:
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe 1536 zł mies. 
- obiad za darmo na szkoleniu