Straż Graniczna z Tarnowa zatrzymała 7 obywateli Ukrainy

  • 18.02.2021, 10:10
  • Źródło: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/
Straż Graniczna z Tarnowa zatrzymała 7 obywateli Ukrainy

Zatrzymaniem 7 obywateli Ukrainy oraz wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu i unieważnieniu jednej wizy krajowej, zakończyła się we wtorek 16 lutego kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z firm kurierskich, mających siedzibę na terenie Tarnowa.

Funkcjonariusze Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia Placówki Straży Granicznej w Tarnowie kontrolą objęli dokumentację pracowniczą 14 obywateli Ukrainy. W jej wyniku zatrzymano 2 kobiety oraz 5 mężczyzn. Cudzoziemcy nielegalnie wykonywali pracę na rzecz spółki, której prezesem był 28-letni Polak, bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę oraz umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej. Dodatkowo, kilkoro z nich zatrudnionych było na innych warunkach, niż w posiadanym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wobec każdego z 7 obywateli Ukrainy, Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, z rocznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

Co ciekawe, wobec jednej z obywatelek Ukrainy - na podstawie analizy systemów informatycznych i baz danych - ustalono, że cudzoziemka  pod koniec września 2019 r. została objęta decyzją o zobowiązaniu do powrotu, za naruszenie przepisów pobytowych na terytorium RP z półrocznym zakazem wjazdu do Polski. Jednak po upływie tego terminu aplikowała o wizę, podając we wniosku wizowym zmienione dane osobowe oraz zataiła, że na poprzednie dane otrzymała wcześniej decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Ze względu na to, wobec 53-latki wydano dodatkowo decyzję o unieważnieniu posiadanej wizy krajowej.

Ponadto ujawniono 5 obywateli Ukrainy - 1 kobietę i 4 mężczyzn, którzy wykonywali nielegalnie pracę przed okresem wszczęcia kontroli przez strażników granicznych z Tarnowa.

Z kolei prezes spółki, poza powierzaniem nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, nie dopełnił obowiązków powiadamiania właściwego urzędu pracy o podjęciu pracy przez 8 ob. UA oraz o niepodjęciu zatrudnienia przez 2 ob. UA, jak również przekazał nieprawdziwą informację do Urzędu Pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemców w stosunku do 10 ob. UA.

Wobec obywatela Polski za popełnione wykroczenie z art. 120 ust. 1 i 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie,  które w konsekwencji zagrożone jest karą od 3 do 30 tysięcy złotych.

Źródło: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe