W gminie Biecz będzie kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • 07.03.2021, 16:00 (aktualizacja 07.03.2021, 16:12)
  • Źródło: http://www.biecz.pl/
W gminie Biecz będzie kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w roku 2021 rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Biecz.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłychPonadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników - podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2020, poz. 1439).

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. 2020 poz.1439) - Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ)

Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy POŚ Burmistrz może w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Jednocześnie przypominam, iż na właścicielach przydomowych oczyszczalni ścieków ciąży obowiązek poinformowania organu ochrony środowiska o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takiego zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

UM Biecz

Źródło: http://www.biecz.pl/

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe