Ograniczenia w ruchu osobowym wewnątrz Słowacji

 • 25.11.2021, 22:19 (aktualizacja 25.11.2021, 22:23)
 • Źródło: https://www.gov.pl/
Ograniczenia w ruchu osobowym wewnątrz Słowacji

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na terytorium Republiki Słowackiej w okresie od 25 listopada do 9 grudnia 2021 roku obowiązuje zakaz opuszczania miejsca zamieszkania lub zakwaterowania bez ważnej przyczyny.

Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się na terytorium całego kraju obowiązują zarówno osoby zamieszkałe w Republice Słowackiej, jak i osoby przebywające w tym kraju czasowo np. w celu odwiedzin itp. Zostały one wprowadzone na podstawie uchwały Rządu Republiki Słowackiej nr 695 z 24 listopada 2021 r.

Zakaz swobodnego przemieszczania się nie obowiązuje w godzinach od 01.00 do 05.00 oraz nie dotyczy następujących przypadków:

 1. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż pracownika szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawczej do i z pracy, pod warunkiem okazania przez niego zaświadczenia pracodawcy zawierającego określenie czasu pracy i miejsca wykonywania pracy,
 2. podróż pracownika - poza pracownikami szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych – któremu pracodawca nie polecił wykonywania pracy zdalnej, do i z pracy, pod warunkiem okazania przez niego zaświadczenia pracodawcy zawierającego określenie czasu pracy i miejsca wykonywania pracy, jak i podróż w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności, której nie można prowadzić w formie pracy zdalnej, oraz podróż powrotna,
 3. podróż z miejsca zamieszkania do i z najbliższego sklepu, apteki, sklepu okulistycznego, poczty, banku, ubezpieczalni, domu finansowego, zakładu pogrzebowego, warsztatu naprawczego, stacji kontroli pojazdów, punktu sprzedaży detalicznej, punktu obsługi klienta, miejsca odbioru towaru w ramach sprzedaży wysyłkowej, paczkomatu, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych, lub podobnych miejsc ujętych w załączniku 1 do wyżej wymienionej uchwały Rządu Republiki Słowackiej, np. na zakupy produktów pierwszej potrzeby w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, żywności, lekarstw i wyrobów medycznych, artykułów higienicznych, towarów drogeryjnych, gazet i czasopism, paszy i innych artykułów pierwszej potrzeby dla zwierząt, obuwia, odzieży, części zamiennych do samochodów; opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami domowymi, tankowanie paliwa na stacjach paliw, usługi holownicze, usługi celne, serwis maszyn, usługi taxi;
 4. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się imprezy masowej, ujętej w załączniku 2 do wyżej wymienionej uchwały Rządu Republiki Słowackiej, np. wybory, posiedzenia organów władzy publicznej, chrzest, pogrzeb, ślub, nabożeństwo, zawody sportowe, takie jak TIPOS extraliga (hokej na lodzie – mężczyźni), FORTUNA Liga (piłka nożna – mężczyźni), SLOVNAFT Handball Extraliga (piłka ręczna – mężczyźni). Extraliga mężczyźni (siatkówka), Extraliga kobiety (siatkówka), Słowacka Liga Koszykówki (mężczyźni), Extraliga kobiety (koszykówka) albo MOL Liga (piłka ręczna – kobiety), w celu wzięcia w niej udziału oraz podróż powrotna;
 5. podróż do placówki medycznej w celu przeprowadzenia niezwłocznego badania lekarskiego, lub planowanego leczenia wraz z osobą towarzyszącą/opiekunem oraz podróż powrotna;
 6. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż w celu przeprowadzenia badania okresowego wraz z osobą towarzyszącą/opiekunem oraz podróż powrotna;
 7. podróż posiadaczy zezwolenia na wykonywanie usług aptekarskich do miejsca sprzedaży lekarstw oraz podróż powrotna;
 8. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż w celu wykonania testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19 oraz podróż powrotna, jak i podróż w celu wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz podróż powrotna;
 9. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż w celu wzięcia udziału w pogrzebie, ślubie lub chrzcie osoby bliskiej oraz podróż powrotna;
 10. podróż w celu sprawowania opieki nad osobą bliską lub powinowatym oraz podróż powrotna;
 11. wyprowadzenie na spacer psa lub kota w odległości do 500 metrów od miejsca zamieszkania, podróż w celu sprawowania opieki nad zwierzętami hodowlanymi lub podróż w celu korzystania z usług w zakresie opieki weterynaryjnej oraz podróż powrotna;
 12. wyjazd za granicę oraz podróż powrotna z zagranicy;
 13. podróż w celu pobytu na łonie natury, w tym uprawianie indywidualnych sportów na terenie powiatu oraz podróż powrotna, przy czym w przypadku miasta stołecznego Bratysławy za teren powiatu uważa się teren kraju Bratysławskiego, a przypadku miasta Koszyce za teren powiatu uważane  są tereny powiatów Koszyce i, Koszyce II, Koszyce III oraz Koszyce-okolice;
 14. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż dziecka do i ze żłobka,
 15. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż dziecka do i z przedszkola, podróż ucznia szkoły podstawowej, ucznia szkoły średniej, dziecka lub ucznia szkoły specjalnej do i ze szkoły oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 16. w godz. od 05.00 do 20.00 studenta do i z uczelni, jak i do uczelnianego ośrodka dydaktycznego lub innego obiektu uczelnianego;
 17.  w godz. od 05.00 do 20.00 podróż osoby towarzyszącej dziecku, uczniowi i studentowi, wymienionym w pkt 14  ̶ 16, oraz podróż powrotna;
 18. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż dziecka i towarzyszącej mu osoby do rodzica lub osoby posiadającej prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz podróż powrotna;
 19. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż rodzica lub innej osoby uprawnionej i podróż dziecka podjęta w związku z orzeczeniem sądu w sprawie o kontakty rodzica (lub innej osoby uprawnionej) z dzieckiem albo w sprawie naprzemiennej opieki osobistej lub podróż odbywająca się w celu spotkania z dzieckiem na podstawie ugody rodziców oraz podróż powrotna;
 20. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż osoby przemieszczającej się do ośrodków pomocy społecznej oraz w celu korzystania z udzielanej pomocy społecznej i podróż powrotna;
 21.  w godz. od 05.00 do 20.00 samodzielny lub w towarzystwie członków wspólnego gospodarstwa domowego spacer (przejażdżka) dla zdrowia osoby, która ukończyła 65 lat, albo osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, albo osoby, której stan zdrowia uniemożliwia wykonanie testu na COVID-19, albo osoby dotkniętej upośledzeniem umysłowym w stopniu ciężkim albo autyzmem w odległości do 1000 m od miejsca zamieszkania;
 22. podróż w celu stawienia się przed organem prowadzącym postępowanie karne oraz podróż powrotna;
 23. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż w celu stawienia się przed organem władzy publicznej i wykonania czynności, której nie można wykonać nadając przesyłkę albo stosując środki komunikowania na odległość;
 24. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż w celu stawiennictwa w sądzie na rozprawie, rozprawie głównej albo posiedzeniu publicznym zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a) ustawy nr 62/2020 w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią COVID-19 oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości oraz podróż powrotna;
 25. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy wykonywana w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, rekrutacji pracowników, szkolenia wstępnego albo zawarcia umowy o pracę lub innej analogicznej umowy oraz podróż powrotna;
 26. w godz. od 05.00 do 20.00 przemieszczanie się osoby towarzyszącej dziecku w odległości do 1000 metrów od miejsca zamieszkania i powrót do domu;
 27. w godz. od 05.00 do 20.00 podróż w celu wzięcia udziału w nabożeństwie lub w celu skorzystania z udzielanej indywidualnie opieki duchowej oraz podróż powrotna;
 28. do dnia 26 listopada 2021 r. podróż powrotna z odwiedzin osób zamieszkujących w innym gospodarstwie domowym;
 29. podróż powrotna z miejsca wypoczynku odbywającego się w nieruchomości lub w jej części przeznaczonej na cele rekreacyjne;
 30. podróż osoby albo członków wspólnego gospodarstwa domowego do posiadanej przez nich nieruchomości w celu wypoczynkowym,
 31. podróż posiadacza karty łowieckiej w celu jego pobytu na łonie natury związanego ze zwalczaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń oraz podróż powrotna.
Źródło: https://www.gov.pl/

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe